Gå till tandläkaren när man är sjuk?

Hur ska man göra om man är sjuk och har en bokad tid hos tandläkaren? Hur gör man i samband med en pandemi? Här sammanställer vi några av de vanligaste frågorna kring tandvård i förhållande till sjukdomar.

Får man gå till tandläkaren när man är sjuk?

Om du har en smittsam luftvägssjukdom som exempelvis influensa är det olämpligt att besöka tandläkaren. Om ditt tandläkarbesök inte är akut är det bäst att skjuta på det. Det bästa är att ringa till din tandläkarmottagning och berätta om din situation och be om deras råd. Under en pågående pandemi ska du aldrig besöka tandläkaren om du vet att du är smittad eller har symtom.

Kan jag få akut tandvård om jag har en smittsam luftvägssjukdom?

Ja, det ska gå att få tandvård även om du har en smittsam luftvägssjukdom, men om det är möjligt så skjuts besöket upp tills minst två dagar efter att du blivit symtomfri. Du måste kontakta tandvården i förväg så att du kan bli hänvisad till ett avskilt undersökningsrum utan risk för kontakt med andra patienter. Tandläkaren kommer troligtvis att använda andningsskydd och har vissa rutiner under sådana omständigheter.

Använder tandläkare munskydd för att inte bli smittade?

Nej. Tandläkare och tandhygienister använder munskydd för att inte riskera att smitta dig som patient och för att du inte ska riskera att få en annan persons saliv i din mun. Till viss del skyddar munskyddet även personen som undersöker dig men det är ingen personlig skyddsutrustning. I extrema fall, till exempel så som under Covid-19-pandemin kan tandläkare använda andningsskydd om de behöver skydda sig själva.

Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

Vid vissa långvariga sjukdomar går det att ansöka om tandvårdsstöd. Det är ett ekonomiskt stöd. Kravet är att du har ett läkarintyg som beskriver ditt tillstånd. När du har fått ett läkarintyg är det upp till regionen där du bor att fatta ett beslut. Blir du beviljad tandvårdsstöd får du ett tandvårdskort. Ibland får man inget kort utan får istället lämna sitt personnummer i samband med tandläkarbesöket. Har du ett sådant kort betalar du samma avgift som inom sjukvården.

Tandvård vid vissa sjukdomar och behandlingar

Det finns vissa sjukdomar och besvär som kan innebära att du kan få gratis tandvård. Det beror på att tandvården i dessa fall klassas som sjukvård. Hit hör bland annat missbildningar i ansiktet som är medfödda, skador som uppkommit vid epilepsi, vid strålbehandling och förändringar i munnens slemhinna på grund av sjukdom. Här finns en fullständig lista.

Vad gäller under en pandemi?

Under en pandemi är det viktigt att alla tar sitt ansvar och gör sitt bästa för att inte smitta andra. Du ska därför inte besöka en tandläkare ifall du vet eller tror att du blivit smittad. Uppvisar du symptom ska du hålla dig hemma.

Är du i behov av akut tandvård blir det aktuellt med ett anpassat omhändertagande där mottagningen ser till så att du kan få vård under säkra former.