Bidrag tandvård – Hur fungerar bidrag för tandvård?

Tandvården skiljer sig från den vanliga vården på så vis att man inte har samma stöd vad gäller kostnaderna för behandlingarna. Många klagar på att det är dyrt med tandvård men det finns fortfarande bidrag som man kan få för att klara av dessa kostnader. Det bästa är om man kan dra nytta av sitt bidrag för förebyggande vård av tänderna så att man slipper att utnyttja högkostnadsskyddet för avancerade behandlingar som dessutom kan vara plågsamma att genomgå. Tanken med dessa bidrag är ju att alla ska ha rätt till en hälsosam mun, men det fungerar bara om folk ser till att använda sig av stödet på rätt sätt.

Gratis tandvård

Först och främst så är det viktigt att vara medveten om att man får gratis tandvård fram till december det år då man fyller 19. Efter detta så måste man börja betala för sina behandlingar och undersökningar. Föräldrar bör se denna gratis tandvård som ett bidrag att dra nytta av. Om man lär sina barn att sköta om tänderna på rätt sätt genom att flitigt besöka tandläkaren då det är gratis så kan man ju undvika att de får problem med stora utgifter då det börjar kosta pengar med tandvård.

Tandvårdsbidraget

Den första delen av det bidrag för tandvård som man får från Försäkringskassan kallas för tandvårdsbidraget. Varje år den 1 juli så får man sitt tandvårdsbidrag och det finns hos Försäkringskassan. Man behöver bara be sin tandläkare om att utnyttja detta då man kommer för en behandling. Det går inte att använda sig av en mindre del av bidraget men däremot så kan man använda två bidrag vid ett tillfälle. Om man till exempel inte använde förra årets bidrag så finns det kvar och det går att använda ihop med årets bidrag. Det här är smart för den som går till underökning vartannat år och som vill att detta ska bli lite billigare.

Storleken på tandvårdsbidraget beror på ålder. I skrivande stund så ligger bidraget på 300 kronor för åldrar 20-29 samt från det att man fyllt 75. För åldrar 30-74 så är det 150 kronor som gäller som bidrag.

Högkostnadsskyddet

Man har även det som kallas för ett högkostnadsskydd. Det här skyddet bygger på ett referenspris som är statligt. Man kan alltså inte räkna ut hur mycket bidrag man får baserat på det pris som tandläkaren ger. Det hela fungerar som så att man får betala upp till 3000 kronor av referenspriset själv. För högre kostnader så får man 50% av kostnaden då referenspriset ligger mellan 3000 och 15 000 kronor samt 85% av kostnaden då referenspriset ligger på mer än 15 000 kronor. För att dra nytta av högkostnadsskyddet så måste man alltså vara medveten om referenspriset och vad som anses ingå i behandlingen.

Nya regler och förändringar

Det kommer förstås nya regler med jämna mellanrum. I och med att politiken i Sverige förändras så förändras även reglerna som gäller för bidrag för tandvård. Om man vill vara säker på att veta vad som gäller just nu så måste man kontakta Försäkringskassan. Man kan även läsa mer om bidragen för tandvård på deras hemsida som uppdateras så snart som det införs förändringar.