Söka tandhygienistutbildning

Det finns flera högskolor runtom i Sverige som kan erbjuda en tandhygienistutbildning. Tandhygienistens yrke är mycket viktigt och intressant. Det här är ett jobb som verkligen behövs. Man kan jobba på egen hand med privat klinik eller ingå i ett team tillsammans med tandläkare och tandsköterska. Yrket är mycket flexibelt och ger även utrymme för informerande arbete där man kanske besöker skolor och arbetsplatser för att utbilda folk i tandhälsa.

Jobba inom tandvården

Många drömmer om ett jobb inom tandvården. Den som hjälper människor med munhälsa ser även hur detta påverkar mer än tänder och tandkött. Idag är man medveten om hur pass viktigt det är med hela och rena tänder. Den som har problem med fula tänder kan bli så nedstämd av detta att det leder till allvarliga psykiska problem och depressioner. Detta är en anledning till att man under en tandhygienistutbildning lär sig mer än klinisk tandvård. Det är även viktigt att förstå sig på hur människor tänker och hur man kan kommunicera på ett sätt som går fram och förstås.

Så ser utbildningen ut

Man kan bli legitimerad tandhygienist efter två års utbildning. Trots detta så är det mycket vanligt att svenska högskolor lägger till ett tredje år. Med det tredje året så får man även en kandidatexamen i oral hälsa. Om man nöjer sig med en tandhygienistexamen så har man fått 120 högskolepoäng och man kan sätta igång och jobba som tandhygienist. Förutom oral hälsa så ingår det medicinska och biologiska ämnen samt samhällsvetenskap.

Man blir inte tandläkare eller sjuksköterska men legitimationen ger rätt till att skriva ut recept för speciella mediciner som smärtlindrande preparat. Tandhygienisten har kunskapen om att undersöka och analysera munnen med hjälp av salivprover och praktisk undersökning och detta är viktigt för att kunna komma fram till vad det är som leder till problem med karies och inflammerat tandkött. Hygienistens främsta uppgift är att utbilda för att ge den bästa form av förebyggande tandvård som finns. Man kan givetvis få hjälp med att bli av med tandsten och att bleka tänder, men det viktigaste är att man lär sig hur man kan undvika dessa problem på egen hand.

Möjliga arbetsplatser

Det är spännande att se på hur tandhygienisten kan jobba. Man kan som sagt ingå i ett team och finnas på en vanlig tandläkarklinik där man hjälper till med det förebyggande arbetet samt viss diagnostisering. Alernativt så kan man öppna sin egen klinik där man enbart satsar på förebyggande tandvård. Det finns spännande exempel på hur tandvård och kroppsvård har kombinerats i en och samma klinik. I en tid då folk vill ha vacker hud och vita tänder så är konceptet verkligen inte långsökt, och det ger en spännande kombination för den som är intresserad av massage, ansiktsbehandlingar såväl som av munhälsa.

Yrkets framtid

Det ser ljust ut om man ser på framtiden för tandhygienistyrket. Trenden att bry sig om sin kropp och hälsa växer sig bara starkare och folk är bättre medvetna om hur bra och viktigt det är med förebyggande behandlingar. Har man dessutom tidigt stiftat bekantskap med en tandhygienist hos sin tandläkare så vet man att den här typen av behandling är både effektiv och trevlig. Med tanke på detta så kan det bli svårare att komma in på tandhygienistutbildningen och man får kanske acceptera att studera på annan ort under 2-3 års tid.